Για του λόγου το αληθές…

 

2A1

 

3A1

 

4A1

 

5A1

 

6A1

 

7A1